Skyddsräcken

Tammet tillverkar skräddarsydda fallskydd enligt kundens önskemål. Kunden kan välja sin egen logo och färg enligt RAL-färgkartan till sina produkter. En skräddarsydd produkt ger synlig reklamplats. Som kund hos oss kan du även påverka produkternas storlek, utseende och övriga egenskaper. Genom att använda våra säkerhetsprodukter skapar kunden även en säkrare arbetsplats för sina anställda. Även det allmänna intrycket av byggarbetsplatsen förbättras.

Tammet försäkrar att kunden alltid får en så optimal produkt som möjligt. En produkt som vid anblicken inger en känsla av tillit och säkerhet. Tammet försäkrar att samtliga produkter uppfyller gällande europeisk standard (EN 13374:2013) samt finsk lagstiftning (Statsrådets förordning 205/2009).

Kunden kan välja mellan följande produktegenskaper:

  • Färg
  • Logo
  • Storlek och utseende på nätet
  • Konstruktion: inramad eller lätt version (utan ram)
  • Trådens tjocklek

Genom att ingå ett Serviceavtal (i Finland) med Tammet sörjer kunden för att vederbörandes produkter alltid är välskötta och att de uppfyller samtliga säkerhetsbestämmelser. Tammets Serviceavtal fungerar även som en garanti för effektiv logistik på byggarbetsplatsen. Du får dina produkter levererade till byggarbetsplatsen när du behöver dem och vi hämtar dem när du är färdig med dem. Läs mer...

Kundens fördelar:

  • Bättre synlighet för företaget. Gratis reklamplats.
  • En produkt som uppfyller alla normer och lagstiftningar. Serviceavtalet garanterar detta, oavsett om produkten är ny eller gammal.
  • Produkten passar alla typer av stolpar.
  • Höjer det allmänna utseendet och intrycket på byggarbetsplatsen.
  • Kunden kan påverka utseendet hos de egna produkterna.

Tammet Oy har varit en betydande tillverkare av fallskydd av stål i över 20 års tid.