Serviceavtal

Tammet vill garantera säker rörlighet på byggarbetsplatser och erbjuder utöver säkerhetsprodukter även underhålls- och skötseltjänster för produkterna.

Högklassig och förebyggande underhåll

Med hjälp av Tammets förebyggande underhåll för byggarbetsplatser får säkerhetsprodukterna de service- och reparationsåtgärder de behöver, när de behöver. Syftet är att hitta och reparera eventuella fel redan innan de uppkommer, så att produkternas säkerhet, driftsäkerhet och en lång livslängd maximeras samtidigt som kostnaderna minimeras.

Image

En produkt som är ren och i gott skick, ser bra ut och är kontrollerad ger omgivningen intrycket av att vara från en professionell, säker och modern byggverksamhet. Byggarbetsplatsens exteriör har en stor inverkan på omgivningens uppfattning om verksamhetens kvalitet.