Gruvnät

Bergförstärkningsnät är specialnät som tillsammans med gruvbultar skyddar gruvgången och hindrar gruvan från att rasa ihop. Nätets material och typ är optimerade för att nätet ska bli så uthålligt som möjligt och svetsfogarna hållbara.

Bergförstärkningsnäten skiljer sig från vanliga armeringsnät gällande just uthållighet och formbarhet. Om gruvan t.ex. utsätts för fukt, rekommenderar vi att man använder varmförzinkade nät.

  • Fil
    pdfGruvnät