Traditionell tillverkare av metallnät och trådprodukter

När du väljer Tammet Oy till din partner, kan du vara trygg i vetskapen att du har en pålitlig, högklassig och modern samarbetspartner. Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för dina behov gällande metallnät. Med våra moderna maskiner, långa och gedigna erfarenhet och omfattande kompetens garanterar vi en god kvalitet och service.

Tack vare starka traditioner kan vi erbjuda heltäckande kompetens och gedigen erfarenhet från branschen. Idag levererar vi alltifrån skyddande gruvnät till specialformade fasadnät designade av arkitekter.

tammet yleinen fiTAMMET broschyr
tyomaaturvallisuus front

Säkerhet på byggarbetsplatser

Tammets produkter skapar en säker arbetsmiljö för de anställda och ger byggföretagen en ny och positiv image. Våra innovativa produkter täcker alla kollektiva skyddsbehov under byggnadsskedet.
rakennustuotteet front

Byggprodukter

Tammets färdiga skyddsnätslösningar kan användas på balkonger, vid skydd av hisschakt, avgränsning av förrådsutrymmen, broräcken osv. Dessutom erbjuder Tammet ett omfattande nätsortiment som passar till såväl fasader som interiörer.
infrarakentaminen front

Infrabyggande

Tillsammans med byggnadsplanerare utvecklar Tammet lösningar för bl.a. skydd och beklädnad av tunnlar. Våra stenkorgslösningar används ofta som bullerskydd eller i stödstrukturer för vägrenar vid huvudtrafikleder. Tack vare vår flexibla produktion kan vi även leverera till mindre objekt.
artdesign front

Art & Design

Tammets Art & Design fasad- och interiörnät pryder många krävande byggobjekt. I samarbete med arkitekter och byggplanerare levererar vi helhetslösningar för såväl fasader som interiörer.
kaivosteollisuus front

Gruvindustri

Tack vare Tammets gruvnät säkerställer många gruvor i Norden sin säkerhet på byggarbetsplatsen. Med ett långvarigt samarbete med våra kunder utvecklar vi kontinuerligt nya lösningar för våra gruvnät för att förbättra säkerheten.
teollisuus front

Industri

Tammet levererar ett brett nätsortiment till sina kunder inom industrin. Dessa nät utgör en del av kundens produkt eller process. Oavsett om kunden behöver ett enkelt nät eller en färdig vidareutvecklad lösning, kan vi erbjuda en högklassig och kostnadseffektiv produkt.
alihankintapalvelut front

Underleverantörs-tjänster

Med hjälp av våra moderna produktionslinjer för tråd, svets- och verktygsmaskiner, efterbehandlings- och pulverlackeringslinjer samt förzinkningsanläggningar kan vi effektivt erbjuda underleverantörstjänster. Tjänsterna koncentreras inte endast till tråd- eller nätprodukter utan på vår pulverlackeringslinje kan vi till exempel belägga många olika produkter.
varastoitavatmetalliverkot front

Lagerhållna metallnät

Tammet fungerar även som grosshandlare för nät. Vårt omfattande nätsortiment finns inom räckhåll för alla våra kunder i Finland och övriga Norden. Även här gäller våra snabba leveranser. Tack vare vår egen produktionsapparat kan vi även uppfylla våra kunders specialönskemål.
  • Tack vare starka traditioner kan vi erbjuda heltäckande kompetens och gedigen erfarenhet från branschen.
  • Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för dina behov gällande metallnät.
  • Med våra moderna maskiner, långa och gedigna erfarenhet och omfattande kompetens kan vi garantera en god kvalitet och service.
  • Traditionell tillverkare av metallnät och trådprodukter.