Kulkusillat

Turvallisesti kaivantojen yli Tammetin kulkusilloilla. Kulkusilta tarjoaa kätevän tilapäisen ratkaisun kaivannon ylittämiseen. Kulkusiltoja löytyy kahta eri malleja, muovinen silta lyhyempiin jänneväleihin, ja metallinen silta suuremmille kuormille ja jänneväleille.